مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در کارگروه بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرد:
دانشجومعلمان باید با الگو گرفتن مسیر زندگی و آرمان های شهید مطهری در تبیین گام دوم انقلاب تلاشی روزافزون داشته باشند

دکتر معصومه علی نژاد با اشاره به اینکه حوزه معاونت دانشجویی با تکیه بر اسناد بالادستی و  بیانیه گام دوم انقلاب فعالیت می کند، تصریح کرد: عملی کردن بیانیه گام دوم انقلاب وظیفه اصلی ماست.

وی افزود: با توجه به نیازهای دانشجومعلمان و پیشنهادات کارگروه گام دوم انقلاب در حوزه دانشجویی، دو موضوع اخلاق و معنویت و همچنین سبک زندگی که  به حوزه سلامت دانشجویان مرتبط است،  به عنوان موضوعاتی انتخاب شد که در برنامه های پیش رو در سراهای دانشجویی و حوزه مشاوره باید بیشتر به آن بپردازیم.
دکتر علی نژاد در کارگروه گام دوم انقلاب در خصوص فراهم کردن زیر ساخت های اساسی بیان کرد: باید دانشجویان را با الگوهایی مانند شهید دکتر چمران و  شهدایی که مظهر شهامت، ایثار و مقاومت و عزت کشور بودند آشنا کنیم.

وی افزود: دانشجومعلمان باید با الگو گرفتن مسیر زندگی و آرمان های شهید مطهری در تبیین گام دوم انقلاب تلاشی روزافزون داشته باشند.
معاون دانشجویی در ادامه کارگروه مطرح کرد: در بحث مدیریت جهادی باید شاخص ها بطور اخص تدوین و هدف گذاری گردد، به گونه ای که بستر کار فراهم گردد، تاجوانان انقلابی ما بتوانند شعار ما میتوانیم را در عمل ثابت نمایند. هم چنین در بحث مشارکت های عمومی، که یکی از ثمرات انقلاب می باشد،بایستی همواره این موضوع تقویت گردد،تا بتوانیم در همه عرصه ها این مشارکت عمومی و مردمی را ملاک قرار دهیم. که کانون های  حوزه دانشجویی و شوراهای صنفی و جشنواره های ورزشی را در دانشگاه فرهنگیان تقویت نموده ایم.
دکتر علی نژاد با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه قوه عاقله جامعه است، خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان نقش جریان سازی دارد. از این رو نقش دانشگاه فرهنگیان در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید یک نقش جهادی و انقلابی باشد تا شاهد آثار ارزنده آن باشیم.
وی ادامه داد: دانشگاه بر ارکان استاد و دانشجومعلم استوار است و هر یک از این ستون ها در جامعه نقش مهمی را بر عهده دارند. از این رو دانشگاه فرهنگیان به عنوان منبع تزریق اخلاق، معنویت و نشاط به جامعه وظیفه تربیت نسلی را عهده دار است که در گام دوم انقلاب نقش آینده سازی و تمدن سازی کشور را عهده دار است.
معاون دانشجویی در پایان تصریح کرد: امروز وظیفه همه ماست که با برنامه ریزی دقیق و تحلیل محتوا، هماهنگی با نهادهای مسئول از جمله مدیران پردیس ها و واحدهای آموزشی، مراکز مشاوره،  بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، کانون ها و شوراهای صنفی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ترغیب دانشجویان را به برگزاری جلسات هم اندیشی، تدوین برنامه کارگاه آموزشی و ... به نحو احسن نسبت به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تلاش کنیم.

 


| شناسه مطلب: 146101

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران